Comentarios sobre MOLE POBLANO (LIGHT)

Me gusta mucho esta receta

puuuees mee guustoo muucho jeje xqee aamii mee guustaa muuchoo eel molee jeje, nee ppss wno sigaan suubieendoo mas y espeeroo aa toodoos pooneerlee miiss cooommeentt, * jeje byye y les poondree 10 xqee mee eencaantaa el MOLE, jej

q lo agan ma peq las resetas

, 09-10-2008