pasosrHJ05

Comentarios
  • ARROZ EN ADOBO Y CHORIZO

    Habla ingles? What kind of chorizos are "chorizos grandes". Que tipo de choriozos son "chorizos grandes". Mexicana? Espanol? Brazil? Que, diga me por favor.